Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

"REPUTE je spolehlivým partnerem se kterým spolupráce probíhala velmi hladce a domluva byla rychlá. Objednávka menší kampaně založené display reklamě, která zvala na odbornou konferenci, byla zpracovaná precizně a evaluace kampaně byla rovněž k naší spokojenosti." Matouš Hruška, ředitel Tiskového odboru Ministerstvo práce a sociálních věcí